• 27 Ιαν

  ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Α.

  ΤΡΙΠΟΛΗ | 28ης Οκτωβρίου 97

  08:30 - 08:30 (Επόμ.), τηλ.: 2710242349

 • 27 Ιαν

  ΦΙΛΙΝΗΣ Δ. - ΦΙΛΙΝΗΣ Ζ.

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Άργους 22

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2752022332

 • 27 Ιαν

  ΑΡΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

  ΣΠΑΡΤΗ | Κλεομβρότου 13

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2731081271

 • 27 Ιαν

  ΣΥΓΓΟΥΝΑ Α. - Χ. ΣΥΓΓΟΥΝΑ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Αρχαία Κόρινθος

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2741031655

 • 27 Ιαν

  ΛΑΓΓΗΣ Α. - ΦΑΣΟΥΛΗ Κ.

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Φάρων 166

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2721082404

Γνωρίσετε σε βάθος το Μάνατζμεντ των σύγχρονων οργανισμών με το ΠΜΣ στην Δημόσια Διοίκηση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Νοεμβρίου 20, 2022
Εάν επιθυμείτε να γνωρίσετε σε βάθος το Μάνατζμεντ των σύγχρονων οργανισμών με τη συμβολή της Πληροφορικής επιστήμης και να εξελιχθείτε σε πολύτιμο στέλεχος της διοίκησης, αξίζει να πραγματοποιήσετε Μεταπτυχιακές Σπουδές με θέμα τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Δημόσια Διοίκηση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό» το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Φ.5439/20.10.2022τ.Β’ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Δημόσια Διοίκηση και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό» ( Public Management and Digital Transformation). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα  και ένα (1) επιλογής κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών εξαμήνων, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται κατά το τελευταίο εξάμηνο  του προγράμματος. Ένα μεγάλο μέρος των διαλέξεων πραγματοποιούνται και από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο,  διαρκούν τουλάχιστον δέκα τρεις (13) εβδομάδες και διδάσκονται Παρασκευή  και Σάββατο.

Τα μαθήματα ξεκινούν την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Α1

Ψηφιακές Υπηρεσίες κι εφαρμογές στο δημόσιο τομέα

Υποχρεωτικό Μάθημα

8

Α2

Διοίκηση Ολικής ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση

Υποχρεωτικό Μάθημα

7

Α3

Ποσοτικές μέθοδοι και μεθοδολογία έρευνας

Υποχρεωτικό Μάθημα

8

Α4

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών πόρων στον δημόσιο τομέα

Υποχρεωτικό Μάθημα

7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Β1

Στρατηγική Διοίκηση και Οργανωσιακές αλλαγές στον δημόσιο τομέα

Υποχρεωτικό Μάθημα

8

Β2

Δημόσιες επιχειρήσεις και καινοτομία

Υποχρεωτικό Μάθημα

7

Β3

Πληροφοριακά συστήματα στο δημόσιο τομέα και ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Υποχρεωτικό Μάθημα

8

Β4

Μάθημα επιλογής*

Μάθημα επιλογής

7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Γ1

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υποχρεωτικό Μάθημα

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

  Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια ή  πρώην Τεχνολογικά Ιδρύματα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας  (επισυνάπτεται)
 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εάν υπάρχουν)
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
 6. Δύο (2) φωτογραφίες
 1. Δύο (2) συστατικές επιστολές
 1. Αποδεικτικά τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ (https://www.asep.gr/guide/1E_2020/englishproof.html).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, βαθμολογεί τον/την κάθε υποψήφιο/α με βάση συγκεκριμένο αλγόριθμο και τον/την καλεί για συνέντευξη ώστε να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.300 €. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Γραμματεία Π.Μ.Σ. στην «Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Θέση Σέχι, Πρώην Τέταρτο Πεδίο Βολής, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100, τηλ.2710230139, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 Ο Διευθυντής του ΠΜΣ στην

« Δημόσια Διοίκηση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό»

Καθηγητής

Κριεμάδης Αθανάσιος

Τελευταία τροποποίηση στις 20 Νοεμβρίου 2022 %12:%Νοε

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia