• 02 Ιουν

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Εθνικής Αντιστάσεως 5

  08:30 - 08:30 (Επόμ.), τηλ.: 2710222528

 • 02 Ιουν

  ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Κολιάτσου 46

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741072750

 • 02 Ιουν

  ΔΙΑΚΟΥΜΕΑ ΕΛΕΝΗ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Μαυρομιχάλη 73

  08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2721084344

 • 02 Ιουν

  ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Άργους 27

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2752022523

 • 02 Ιουν

  ΜΑΝΔΡΑΠΥΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΣΠΑΡΤΗ | Λεωνίδου 44Α

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2731020850

Προκήρυξη ορισμένου χρόνου για ένα άτομο στο Δημοτικό Ωδείο Ευρωστίνης

Μαρτίου 31, 2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 περ. γ παρ.4 όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4210/13 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 παρ.2 Ν.4325/2015

 • Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  Την απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ αριθμ. 72/2022
  Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./1/225/11.1.2023 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/2016 ΠΥΣ όπως ισχύει με την οποία εγκρίθηκε στο ΝΠΔΔ η απασχόληση ενός(1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου μέχρι ένα (1) έτος
 • Την υπ αριθμ. 18010/6.3.2023 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ:ΨΖΤ2ΟΡ1Φ-8ΧΟ)
 • Την απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ 20/2023(6Α13ΟΚ1Θ-43Γ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. στο Δημοτικό Ωδείο Ευρωστίνης που εδρεύει στο Δερβένι, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου : Διδασκαλία κλασικής κιθάρας καθώς και η καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης. Επίσης θα συντονίζει το διδακτικό και καλλιτεχνικό έργο του Ωδείου σε συνεργασία με τον Ποτιστικό Οργανισμό και το Δήμο, θα εποπτεύει τους διδάσκοντες στα καθήκοντά τους και θα παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών σε όλες τις τάξεις οργάνων και θεωρητικών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης έως ένα (1) έτος ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia