ΑρχικήΑΡΚΑΔΙΑΔήμος Β. ΚυνουρίαςΔιακήρυξη για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενων ιδιωτικών συνδέσεων αγωγών ακαθάρτων...

Διακήρυξη για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενων ιδιωτικών συνδέσεων αγωγών ακαθάρτων Άστρους, Μελιγούς και Παρ. Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»

Με άλλη μια διακήρυξη συνεχίζει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας που αφορά το έργο με τίτλο «Κατασκευή υπολειπόμενων ιδιωτικών συνδέσεων αγωγών ακαθάρτων οικισμών Άστρους, Μελιγούς και Παραλίου Άστρους» προϋπολογισμού 1.428.000,00€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και της δαπάνης απολογιστικών εργασιών (ΑΕΕΚ) (δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α.)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του «Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης» και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Κύριος του έργου είναι ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας και φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 5η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των αγωγών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (ιδιωτικές συνδέσεις) των οικισμών Άστρους, Μελιγούς και Παραλίου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Το προς κατασκευή έργο έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74 και τις ισχύουσες Ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες της περιοχής μελέτης και τους σύγχρονους κανόνες και εξελίξεις της τεχνολογίας παρόμοιων έργων.

Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των 846 αναμονών σύνδεσης και επιπλέον την κατασκευή 1050 νέων ολοκληρωμένων συνδέσεων.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Μια δημοπράτηση που δικαιώνει τις επιλογές και τις ενέργειες της δημοτικής μας αρχής. Μέσα από το συγκεκριμένο έργο καλύπτεται και η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, που βάση του κανονισμού αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας χρεωνόταν στους πολίτες. Το έργο αυτό σε συνδυασμό με το έργο της κατασκευής των καταθλιπτικών αγωγών εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή του, μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην έναρξη της λειτουργίας του δικτύου ακαθάρτων στον Δήμο μας. Έτσι διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος στον Δήμο μας ενώ παράλληλα ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των πολιτών. Βήμα βήμα με επιμονή, υπομονή και συντονισμένη δουλειά επιτυγχάνετε άλλος ένας στόχος».

Μετάβαση στο περιεχόμενο