Απάντηση της Προέδρου ΔΕΥΑΒΚ σε επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας Ωριάς

Αυγούστου 22, 2022
Σε απάντηση της ανακοίνωσης που εξέδωσε Σάββατο 20 Αυγούστου 2022, ο Πρόεδρος της Ωριάς, αναφερόμενος σε έργα της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας, στην Κοινότητα Ωριάς, η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Β.Κυνουρίας, επισημαίνει τα εξής:

1. Σχετικά με την λασπολογία που επικαλείται προς το πρόσωπό του, δεν έχουμε καμία γνώση αν υφίσταται ή όχι και σίγουρα δεν αφορά τη ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας. Σε κάθε περίπτωση, όπως κάθε πολίτης και κάθε εταιρικός οργανισμός, έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να κάνει χρήση κάθε έννομου δικαιώματος, προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά του.

2. Με την 14/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και βάσει του καταστατικού ίδρυσης της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας (ΦΕΚ Β’ 711/16-04-2009, παρ.6, σελ. 8907)
«…στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση εγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων και κάθε άλλο στοιχείο που θα παραχωρηθεί από το Δήμο (άρθρο 8 παρ. 1 ν. 1069/1980)…».

Συνεπώς τα γραφόμενα εκ μέρους του Προέδρου Ωριάς ότι «… τα περί ιδιοκτησίας της επιχείρησής σας, αφορούν τη χρήση υδάτων και είναι σχετική….» είναι τουλάχιστον άστοχα, παραπληροφορούν και στοχεύουν στην υπονόμευση της νομικής υπόστασης και λειτουργίας της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας και είναι ελέγξιμα ως προς διοικητικό και αστικό δίκαιο. Τον καλούμε λοιπόν, όπως επαναδιατυπώσει και κοινοποιήσει ευρέως και δημοσίως την άποψη του επί της νομικής υπόστασης, αντικειμένου και σκοπού λειτουργίας της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας.

3. Από τέλος Ιουλίου έως και σήμερα, στα ορεινά χωριά του Δήμου ο αυξημένος αριθμός επισκεπτών σε συνδυασμό με την μείωση της παροχής πηγαίων υδάτων που εξασφαλίζουν την υδροδότηση τους, δημιούργησαν έντονα προβλήματα λόγω μη επάρκειας ύδατος. Μεταξύ των χωριών αυτών ήταν τα Καράτουλα και το Καστρί. Τα υδροφόρα οχήματα του Δήμου προμηθεύονται νερό από τη δεξαμενή της Ωριάς για να το μεταφέρουν στο Καστρί και σε γύρω χωριά προκειμένου να μειωθεί το κόστος μεταφοράς του. Ταυτόχρονα, κρίθηκε σκόπιμο εκτάκτως από την ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας, να γίνει σύνδεση της γεώτρησης Ωριάς με τη δεξαμενή στα Καράτουλα με λάστιχο που τοποθετήθηκε 12 Αυγούστου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχή υδροδότηση των κατοίκων και επισκεπτών των Καρατούλων και να μην υπάρχει η ανάγκη μεταφοράς ύδατος με υδροφόρο όχημα, καθώς ήταν ήδη εξαιρετικά αυξημένη η ανάγκη μεταφοράς ύδατος σε πολλές κοινότητες του Δήμου και υπήρχε δυσκολία στην κάλυψη και αυτής της ανάγκης. Επιπλέον, για τεχνικούς λόγους, κρίθηκε αναγκαία η συνεχής λειτουργία της γεώτρησης προκειμένου να εξασφαλίζεται η υδροδότηση της Ωριάς, η υδροδότηση των Καρατούλων, το γέμισμα των υδροφόρων οχημάτων, αλλά και η προστασία της γεώτρησης από πιθανή βλάβη λόγω συχνής και επαναλαμβανομένης, λειτουργίας και μη λειτουργίας (άνοιξε – κλέισε), σε μικρά χρονικά διαστήματα.

Πράγματι, αυτό ίσως να οδήγησε σε μικρή υπερχείλιση στη δεξαμενή της Ωριάς σε στιγμές που δεν γινόταν μεγάλη κατανάλωση, όμως σε κάθε περίπτωση εξασφαλιζόταν η υδροδότηση κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο στην Κοινότητα της Ωριάς, που αποτελεί και το πρώτιστο μέλημα της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας.
Συνεπώς, σε ποιες αστικές και ποινικές ευθύνες αναφέρετε ο Πρόεδρος της Ωριάς; Είναι κατακριτέα από τον Πρόεδρο της Ωριάς η προσπάθεια της Υπηρεσίας να ανταποκριθεί στο ρόλο της, καλύπτοντας τις ανάγκες υδροδότησης κατοίκων του Δήμου μας, όπως άλλωστε αυτό προβλέπεται από το καταστατικό ίδρυσής της;

4. Σχετικά με την παροχή της πηγής «Βασιλοπήγαδου» οι προσωπικές εκτιμήσεις του Προέδρου είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με τις εκτιμήσεις και έγγραφες απόψεις τεχνικών και μηχανικών της υπηρεσίας. Μάλιστα, πρόσφατος έλεγχος της πηγής, κατόπιν καθαρισμού που προηγήθηκε έδειξε παροχή πολύ λιγότερο από 1 κυβικό/ώρα, όπως άλλωστε είναι λογικό για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Συνεπώς, τα γραφόμενα «…οι πηγές βγάζουν ικανοποιητικό νερό που μπορεί να αυξηθεί με κατάλληλη καλλιέργεια καλύπτοντας έτσι για μεγάλου μέρους του έτους τις ανάγκες των κατοίκων του χωριού μας….», δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά στοιχεία και δεδομένα και προφανώς καταγράφονται μόνο για την δημιουργία εντυπώσεων εκ μέρους του Προέδρου.

Η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με όλους τους τοπικούς παράγοντες, προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα και ποιότητα νερού στο σύνολο των κατοίκων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των κατοίκων των ορεινών χωριών. Όμως δεν είναι διατεθειμένη να δεχθεί μεθοδεύσεις και πρακτικές που υπονομεύουν τους σκοπούς λειτουργίας της και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να υποκύψει σε μεμονωμένες ενέργειες παρακώλησης του έργου της, προσφεύγοντας στην δικαιοσύνη αν χρειαστεί.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia